Vị trí dự án Parkland Quận 2
Dự án Quận 2

Dự án căn hộ Parkland Quận 2

Dự án chung cư Parkland là một dự án tiếp theo được phát triển bởi Tập đoàn Chiaphua Việt Nam. Dự án Parkland tại quận 2 được biết tiếp theo như một dự án chung cư cao cấp hợp lý với cuộc sống gia đình nhất vì có vị trí nằm cạnh hai trường quốc …

Continue Reading