Tin tức thị trường

Lịch sử ngành bất động sản

  Theo wikipedia bất động sản là một thuật ngữ pháp luật ở một số nước như liên hiệp Anh, Canada, Úc, Mỹ) có ý nghĩa bao gồm đất đai và những gì dính liền vĩnh viên với mảnh đất. như “nhà cửa, gara, kiến trúc, dầu khí, mỏ khoáng chất ở dưới mảnh đất …

Continue Reading