Tin tức thị trường

Siết vốn vào bất động sản

Giữa nỗi lo bong bóng bất động sản có nguy cơ diễn ra trong thời gian tới, vấn đề của dòng vốn tín dụng ngân hàng tiếp tục được đặt ra. Chỉ có một kịch bản duy nhất là dòng tiền từ ngân hàng sẽ chảy nhỏ giọt vào thị trường bất động sản. Thấp …

Continue Reading